Nasze kwatery:
Gospodarstwo Agroturystyczne
Halina i Jan Wo¼niak
83-341 Gowidlino, ul. Polna 3
tel. 508-729-010
agro@uhalinyijanka.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO BP SA Oddzia³ 1 w Sierakowicach
05 1020 1866 0000 1502 0027 5503
© 2007 Projekt i wykonanie, hosting - Wise Software Bartosz Kitowski.